O‘zbekistonning umumiy tashqi qarzi hajmi 2021-yilning boshiga nisbatan 6 foizga yoki 2 milliard dollarga oshgan. Bu haqda Markaziy bankning hisobotida ma’lum qilindi.

Foto: “Daryo” / Madina Nurman

Qayd etilishicha, yil boshiga nisbatan davlat tashqi qarzi 3 foizga yoki 627,9 million dollarga o‘sib, 22 milliard dollarni, davlat tomonidan kafolatlanmagan tashqi qarz esa 11 foizga yoki 1,4 milliard dollarga o‘sib, 13,9 milliard dollarni tashkil etdi.

Umumiy tashqi qarz o‘suvchan tendensiyaga ega, boisi davlat tashqi qarzi o‘sishi hududlar va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish bo‘yicha davlat dasturlarini moliyalashtirish uchun yangi qarzlarning jalb qilinishi bilan izohlansa, xususiy sektorda esa asosan, tijorat banklari va iqtisodiyotning boshqa sektorlari tomonidan yangi qarzdorliklarning jalb qilinishi va asosiy qarzlarning qisman so‘ndirilishi hisobiga o‘sish kuzatildi.

Xususan, 2021-yilning I yarim yilligida davlat tashqi qarzi 3 foizga yoki 627,9 million dollarga oshib, jahon bozorida O‘zbekiston xalqaro obligatsiyalari narxlarining tushishi, shuningdek, yangi qarzdorliklarning jalb qilinishi va asosiy qarz to‘lovlari amalga oshirilishi hamda kurslar o‘zgarishi hisobiga 22 milliard dollarni tashkil qildi.

Hisobot davri mobaynida davlat tashqi qarzi bo‘yicha 353,4 million dollar miqdordagi asosiy qarz va 206,5 million dollar miqdordagi foiz to‘lovlari amalga oshirilgan.

Xususiy tashqi qarz to‘lovlari asosiy qarz bo‘yicha 1,6 milliard dollar va foiz to‘lovlari bo‘yicha 238,8 million dollarni tashkil qildi. Bunda, asosiy qarz va foizlar bo‘yicha to‘lovlarning eng katta qismini banklar, neft-gaz va energetika hamda boshqa sektor korxonalari amalga oshirmoqda.