Assalomu alaykum! Hurmatli “Daryo” o‘quvchisi, navbatdagi inglizcha so‘zlarni, ularning o‘zbekcha tarjimasi va mashqlari bilan sizga taqdim etamiz.

Eng faol qo‘llanadigan 10 ta inglizcha so‘z va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 • #adopt — farzandlikka olmoq
 • #beg — ehson so‘ramoq, yolvorib so‘ramoq
 • #beyond — narigi tarafda
 • #costume — kostyum, kiyim
 • #exclaim — hayqirmoq, xitob qilmoq
 • #extend — uzaytirmoq, cho‘zmoq
 • #fool — ahmoq, tentak
 • #forbid — taqiqlamoq
 • #illustrate — misol keltirmoq, tasvirlamoq

Eng faol qo‘llanadigan 10 ta inglizcha so‘z va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 • #interpet — izohlamoq, sharhlamoq
 • #kindly — muloyim, kirishimli
 • #motive — omil, motiv
 • #nest — qush uyasi, in
 • #origin — kelib chiqish, asos
 • #reseption — qabulxona
 • #reject — rad qilmoq
 • #silence — sukunat, sokinlik
 • #stream — kichik daryo
 • #tone — ovoz, ohang, ton

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Error while processing playbuzz: 0

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havola orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!