Qadrli “Daryo” o‘quvchisi, biz siz bilan birgalikda bir necha oydan beri ingliz tilini imkon qadar o‘rganib kelmoqdamiz. O‘tgan vaqt davomida 4000 Essential English Words kitoblar turkumidan o‘rin olgan 1-kitobni tugatdik. Mana oradan hech qancha vaqt o‘tmay ana shu kitoblar turkumidan o‘rin olgan ikkinchi kitobning ilk darsi sizga taqdim etilmoqda. Biz bilan birga bo‘ling, sizni oldinda juda qiziqarli darslar kutmoqda.

Eng faol qo‘llanadigan 10 ta inglizcha so‘z va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1.  anxious — tashvishli, xavotirli
 2. awful — juda yomon, rasvo
 3. consist — tarkib topmoq
 4. desire — xohlamoq, istamoq
 5. eager — chanqoq
 6. household — oila a’zolari
 7. intent — reja, maqsad
 8. landscape — landshaft, manzara, peyzaj
 9. lift — ko‘chirmoq
 10. load — yuklamoq

Eng faol qo‘llanadigan 10 ta inglizcha so‘z va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. lung — o‘pka
 2. motion — harakat
 3. pace — tezlik, odim
 4. polite — muloyim, odobli
 5. possess — ega bo‘lmoq
 6. rapidly — tezkor
 7. remark — ta’kidlamoq
 8. seek — izlamoq, so‘ramoq
 9. shine — nur sochmoq, yarqiramoq
 10. spill — to‘kmoq, to‘kib yubormoq

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havola orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!