“Daryo” o‘z o‘quvchilarini xursand etishda davom etadi. Oradan hech qancha vaqt o‘tmay navbatdagi inglizcha so‘zlar jamlanmasi va ularning tarjimasi, mashqlari bilan sizga taqdim etilmoqda. Vaqtning qadriga yetgan holda ushbu dars so‘zlarini ham yaxshi o‘zlashtirib olishingizga ishonamiz, aziz o‘quvchi! Demak, kelajak sari olg‘a!

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. associate — bog‘lamoq
 2. environment — atrof-muhit
 3. factory — zavod, fabrika
 4. feature — biror narsaning qismi, bo‘lagi
 5. instance — misol, namuna
 6. involve — taqozo etmoq, jalb etmoq
 7. medicine — dori-darmon, tibbiyot
 8. mix — aralashtirmoq
 9. organize — tashkillashtirmoq
 10. period — davr, zamon, vaqt

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. populate — odamlarni joylashtirmoq
 2. produce — ishlab chiqarmoq, yetishtirmoq
 3. range — qator, ma’lum chegaradagi miqdor
 4. recognize — tanimoq, to‘g‘riligini tan olmoq
 5. regular — muntazam, odatdagi
 6. sign — alomat, imo-ishora
 7. tip — biror narsaning uchi
 8. tradition — an’ana, urf-odat
 9. trash — axlat
 10. wide —  keng enli

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havolalar orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!

“Daryo” bilan birga bo‘ling!