Karyera

16:05, 28.04.2018 12651
Oddiy odamlar mashaqqatli mehnat natijasidagina buyuk bo‘la oladi
17:32, 27.04.2018 15352
Ko‘pincha odamlar yuqori martabaga erishishni o‘z oldiga asosiy maqsad qilib qo‘yadi va ko‘plab xatolar qilayotganini sezmasdan faqat o‘sha maqsad sari intiladi