Karyera

09:32, 21.05.2022 33314
Dasturchilik asosan mental mehnat talab etishidan kelib chiqib, sohaga ko‘proq o‘g‘il bola yoki qizlar uchun deb emas, qiziqishlar asosida va qiyinchiliklarini bilib tanlanadigan kasb sifatida qaralsa, jinsining ahamiyati bo‘lmaydi
18:10, 14.05.2022 55216
Jamiyat, siyosat va mamlakat iqtisodiyotida xotin-qizlarning o‘rni 16 yil ayol kishi tomonidan boshqarilib, hozirda hukumatining 50 foizi ayollardan tashkil topgan davlat misolida