Aziz o‘quvchi, mana bir qancha vaqtdan beri ingliz tili darslarini birgalikda o‘rganib kelmoqdamiz. Sizga oz bo‘lsa-da nafimiz tegsa, bizdan xursand kishi bo‘lmas. Shunday ekan, bugun ingliz tilidan navbatdagi yangi so‘zlar jamlanmasini, ularning tarjimasi hamda mashqlari bilan taqdim etamiz. 

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. advertise — reklama qilmoq, e’lon qilmoq  
 2. assign — biror ishni belgilamoq, tayinlamoq
 3. audience — auditoriya, tomoshabinlar
 4. breakfast — nonushta
 5. competition — bellashuv, musobaqa
 6. cool — salqin, ozgina sovuq
 7. gain — ortish, ko‘payish
 8. importance — ahamiyat, muhimlik
 9. knowledge — bilim
 10. major — muhim, jiddiy, katta

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. mean — pastkash, xasis
 2. prefer —  afzal ko‘rmoq
 3. president — prezident, davlat rahbari
 4. progress — o‘sish, o‘zgarish
 5. respect — hurmat-ehtirom
 6. rich — boy, puldor
 7. skill — qobiliyat, mohirlik
 8. somehow — bir amallab, ilojini qilib
 9. strength — kuch-quvvat
 10. vote — ovoz bermoq, saylamoq

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havolalar orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!

“Daryo” bilan birga bo‘ling!