Qadrli “Daryo” o‘quvchisi, mana bir qancha vaqtdan beri ingliz tili darslarini birgalikda o‘rganib kelmoqdamiz. Shu muddat davomida ingliz tilidan oz bo‘lsa-da lug‘at boyligingizni boyitib olgan bo‘lsangiz, bundan bizning boshimiz ko‘kka yetdi, deb hisoblasak bo‘laveradi. Bugun biz 4000 Essential English Words kitoblar turkumining birinchi kitobi asosida tayyorlangan so‘nggi 30-darsimizni taqdim etamiz. Ingliz tilidan lug‘at boyligingiz oshganligini hisobga olgan holda endi sizga ingliz tili grammatikasini birgalikda o‘rganishni taklif etamiz. Biz bilan ingliz tili grammatikasini o‘rgangan bo‘larmidingiz? 

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. above — yuqorida, tepada
 2. ahead — oldida, oldinda
 3. amount — miqdor, yig‘indi
 4. belief — ishonch, o‘y-fikr
 5. center — o‘rta, markaz
 6. common — odatiy
 7. cost — tannarx, qiymat
 8. demonstrate — isbotlamoq, ko‘rsatmoq
 9. different — farqli, turlicha
 10. evidence — dalil

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. honesty — halol, vijdonli
 2. idiom — ibora
 3. independent — mustaqil
 4. inside — ichkari, ichki tomon, ichida
 5. master — usta
 6. memory — xotira
 7. proper — haqiqiy, chin
 8. scan — tekshirib chiqmoq, tadqiq qilmoq
 9. section — qism, bo‘lim, kesim
 10. surface — yuza, sirt

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havolalar orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!

“Daryo” bilan birga bo‘ling!