“Daryo” o‘z o‘quvchilarini xursand etishda davom etadi. Oradan hech qancha vaqt o‘tmay navbatdagi inglizcha so‘zlar jamlanmasi va ularning tarjimasi, mashqlari bilan sizga taqdim etilmoqda. Vaqtning qadriga yetgan holda ushbu dars so‘zlarini ham yaxshi o‘zlashtirib olishingizga ishonamiz, aziz o‘quvchi! Demak, kelajak sari olg‘a!

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. advice — maslahat, tavsiya
 2. along — u boshdan bu boshgacha
 3. attention — diqqat, e’tibor
 4. attract — jalb qilmoq, maftun qilmoq
 5. climb — yuqori chiqmoq, tirmashmoq
 6. drop — tomchilamoq, tommoq, tushmoq
 7. final — final, nihoya
 8. further — 1. uzoqroq, olisroq. 2. qo‘shimcha, yana
 9. imply — nazarda tutmoq, ishora qilmoq
 10. maintain — ayni holda saqlamoq, davom ettirmoq

Eng faol qo‘llanadigan inglizcha so‘zlar va ularning ingliz tilidagi o‘qilishi hamda izohi:

Foto: 4000 Essential English Words / Paul Nation

Yuqorida berilgan so‘zlarning o‘zbekcha tarjimasi:

 1. neither — hech biri, hech qaysisi
 2. otherwise — 1. har holda, har qalay. 2. aks holda, bo‘lmasa
 3. physical — jismoniy
 4. prove — isbotlamoq
 5. react — qarshilik qilmoq
 6. ride — minmoq
 7. situated — joylashgan, o‘rnashgan
 8. society — jamiyat, jamoa
 9. standart — standart, me’zon
 10. suggest — taqdim qilmoq, taklif qilmoq

Berilgan so‘zlarni qay darajada yod olganligingizni quyidagi mashq orqali tekshirib ko‘ramiz:

Mashqning yuklanishini biroz kuting!

Darsni 4000 Essential English Words kitobi asosida Asror Abdunazarov tayyorladi.

Avvalgi darslarga quyidagi havolalar orqali o‘tib, o‘z bilim va xotirangizni tekshirib ko‘ring!

“Daryo bilan birga bo‘ling!